Dnes je sobota, 15. červen 2024, Vít, zítra Zbyněk

Podmínky pro přidání odkazu do katalogu

1. Základní pravidla

1.1Každý odkaz může být v katalogu zaregistrován pouze jednou.
1.2Je zakázáno přidávat stránky, které doposud nemají obsah, jsou ve výstavbě nebo obsahují velké množství reklam bez obsahu.
1.3Je zakázáno přidávat stránky obsahující skrytý text, jednostránkové prezentace sloužící jako vstupní brána na jinou stránku a prezentace používající nepovolené praktiky pro vyhledávače.
1.4Lze přidávat stránky, které jsou psané pouze v českém nebo slovenském jazyce.
1.5Je přísně zakázáno přidávat stránky, které odporují platným právním normám České republiky, obecně uznávaným mravním hodnotám nebo etickým zásadám. Zápis s nežádoucím obsahem porušujícím tato pravidla nebude schválen.

2. Pravidla nadpisu stránky

2.1Nadpis nesmí být celý napsán velkými písmeny (Caps Lockem). Po prvním velkém písmenu by měla následovat písmena malá.
2.2Nadpis může obsahovat pouze 150 znaků a to včetně mezer. Nadpis odkazu nesmí obsahovat nepovolené znaky ?, !, #, @, %, $, *, apod.
2.3V nadpise je přísně zakázáno používat vulgární slova.

3. Pravidla URL stránky

3.1Odkaz by měl směřovat pouze na hlavní stránku.
3.2Odkaz musí začínat pouze protokolem http:// (https://).
3.3Odkaz může obsahovat maximálně 150 znaků.

4. Pravidla popisu stránky

4.1Popis nesmí být celý napsán velkými písmeny (Caps Lockem). Po prvním velkém písmenu by měla následovat písmena malá.
4.2Popis může obsahovat maximálně 400 znaků včetně mezer.
4.3Popis musí obsahovat smysluplné věty, které vystihnou zaměření stránky a tudíž nesmí obsahovat nadměrné množství klíčových slov.
4.4V popise je přísně zakázáno používat vulgární slova.

5. Kategorie katalogu

5.1Odkaz je nutné umístit nejméně do jedné tématicky vhodné kategorie a pokud možno do co nejnižší podkategorie.
5.2Nepodaří-li se vám nalézt vhodnou kategorii, vložte odkaz do libovolné kategorie a napište nám e-mail se žádostí o vytvoření nové kategorie. Vaše žádost bude zpracována a odkaz přeřazen do nové kategorie.
5.3Odkaz je možné v katalogu umístit maximálně do 3 kategorií.

6. Dodatečná pravidla

6.1Potvrzením registrace souhlasíte se zpracováním a uchováváním Vámi poskytnutých informací, osobních údajů a podobně. Potvrzením registrace souhlasíte s možností informovat Vás o novinkách, změnách, aktualizacích a dalších službách, které poskytuje nás portál www.vtipalek.net. Takovéto informace Vám můžeme, ale nemusíme zasílat několikrát do roka, zároveň potvrzujete to, že Vám společně s našimi novinkami můžeme, ale nemusíme zasílat nabídky třetích stran, samozřejmě ve velmi omezené míře, na Vámi uvedenou emailovou adresu.
6.2Nebudou-li se nějaké údaje shodovat s pravidly, tak si vyhrazujeme právo je pozměnit tak, aby byli v souladu s pravidly.
6.3Portál www.vtipalek.net si dává právo tyto pravidla kdykoliv bez předešlého upozornění pozměnit.
6.4Administrátor může odmítnout vložit odkaz do katalogu bez udání důvodu.
6.5Neznalost pravidel v žádném případě neomlouvá.

© 2009 - 2024 Katalog.vtipalek.net